2016 >


Verken ifrågasätter de värderingar vi lägger i analoga respektive digitala processer - frågor om äkthet, arkivbeständighet, bildupplevelse och original. Jag har använt mig av fotografier som för mig har ett högt känslomässigt värde, så kallade familjebilder. Ett begrepp som är laddat med symbolik och ett brett spektrum av värderingar och använt i detta sammanhang tydliggör det de aspekter av fotografiet som jag undersöker.


Varje bild utgår från ett original, en analog kopia eller polaroid. Originalet har fotograferats av med en mobilkamera, skärmen på telefonen visar bilden av originalet varpå skärmen sedan återigen har fotograferats av med en annan mobilkamera. Efter dessa steg har filen laddats upp och ner till Google Drive, Dropbox, OneDrive och sociala medier med komprimering och destruering av viss information som följd. Efter det har filen laddats ner. Sista steget i processen har varit att fotografera av min datorskärm som visar den nerladdade bilden. Ett försök att återfå originalets suveränitet, eller se om det bara är en konstruktion. Jag har använt mig av en storformatskamera med positivt fotopapper som skapar ett original istället för film och ett objektiv som saknar slutare. Det har lett till ett varierat resultat som jag ser som en metafor till minnet av bildupplevelser.


EMIL PALMSKÖLD © 2019

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept