2015

(Betydelsen ligger i mängden)

Inom fotografi tillskrivs ursprungsmaterialets kvantitet ofta ett oförtjänt högt värde.

Ibland kan en få intrycket att kvalitén på urvalet kommer från den enorma mängd av negativ fotografen producerat, det färdiga verket, kommer i andra hand. I mitt verk vill jag kommentera det motsägelsefulla i ovanstående.Premissen var att jag skulle fotografera så många rullar svartvit film jag hann under 60 minuter och jag fick enbart vara i min lägenhet. Försöket försvårades av att min kamera hade åldersrelaterade åkommor, den var inte längre ljustät och att avancera filmen visade sig synnerligen komplicerat.Resultatet är att den skapade delvis slumpmässigt genererat innehåll, en rulle film som består till stor del av ljusläckage och en kan ana vaga förnimmelser av former och ting.


EMIL PALMSKÖLD © 2019

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept